achtergrond

toon) - festival van beeld en geluid met elektronica als grondstof

De digitale revolutie heeft de muziek en beeldende kunst nieuwe impulsen gegeven waarvan voorheen geen mens kon dromen. Met de nieuwe technieken kan beeld en geluid zo aan elkaar gekoppeld worden dat je niet meer weet waar het één ophoudt en het ander begint.

Zoals de fysici er op een gegeven moment achter kwamen dat licht tegelijkertijd een deeltjes- en een golfstructuur bezit, zo wordt in de 21ste eeuw duidelijk dat de technokunstenaar in de artgallery net zo thuis is als in de concertzaal of de danceclub. Voor het zevende achtereenvolgende jaar geeft )toon) ruimte aan technokunstenaars. Soundscapes, luisterexposities en beeldconcerten zijn het resultaat.

)toon)7 wordt georganiseerd door Peter Bruyn, Patronaat en Nieuwe Vide met medewerking van de andere participerende podia en instellingen.